godlo

logo

"Chodzi o to, aby szkoła miała w sobie coś z ciepła rodziny" - A. Kamiński

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oferuje specjalistyczną pomoc edukacyjno-terapeutyczną i rewalidacyjno-wychowawczą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Cele naszej pracy:

Nasz Ośrodek to:

W skład Ośrodka wchodzą:

W Ośrodku mogą uczyć się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 7 do 21 lat. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mogą być objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymiw wieku od 7-go do 25-go roku życia.

Nasz Ośrodek zapewnia bezpłatny dowóz uczniów z terenu miasta Lublina do szkoły i z powrotem.

logovulcan
Copyright © 2010