godlo

"Chodzi o to, aby szkoła miała w sobie coś z ciepła rodziny" - A. Kamiński

Dodatkowe zajęcia sportowe

Od 07. 01. 2013 r. do 21. 06. 2013 r. W SOSW nr 2 w Lublinie będą prowadzone dodatkowe zajęcia sportowe, w których wezmą udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 53 oraz Gimnazjum nr 21.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z naszego Ośrodka dla dwóch grup uczniów w dyscyplinach: tenis stołowy oraz lekka atletyka.

Nadzór nad realizacją zajęć będą sprawować: Wydział Sportu i Turystyki UM Lublin oraz Dyrektor SOSW nr 2. Zajęcia będą finansowane z budżetu Gminy Lublin.

sport1 sport2
Copyright © 2010