godlo

"Chodzi o to, aby szkoła miała w sobie coś z ciepła rodziny" - A. Kamiński

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oferuje specjalistyczną pomoc edukacyjno-terapeutyczną i rewalidacyjno-wychowawczą dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Cele naszej pracy:

Nasz Ośrodek to:

W skład Ośrodka wchodzą:

W Ośrodku mogą uczyć się dzieci upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 7 do 21 lat. Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu głębokim w wieku od 7 do 25 mogą być objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Nasz Ośrodek zapewnia bezpłatny dowóz uczniów z terenu miasta Lublina do szkoły i z powrotem.

Copyright © 2010